Klintholm Alle 1A

4791 Borre

eller flyt ind med e-mail


Vi har sendt dig en e-mail

I denne e-mail finder du et bekræftelseslink, som vi beder dig trykke på - dette for at bekræfte din e-mail.

Herefter kan du se alt omkring din bolig!

Radon | Vordingborg kommune

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Klintholm Alle 1A, Borre at være meget høj.

Lav risiko
Høj risiko

Data kilde: geocenter.dk

Radonklassificering

Klintholm Alle 1A, Borre ligger i den gamle Vordingborg kommune, der er klassificeret som Klasse 4 den højeste klassificering. Det betyder at 10-30% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Klasse 4 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 13 målinger i den gamle Møn kommune. Af de 13 målinger var den højeste radonkoncentration 550 Bq/m3 og middelkoncentationen var 104 Bq/m3.

Bygningen

Klintholm Alle 1A, Borre har en kælder på 20 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.