Virksomheder

Lav risiko
Høj risiko

  • Kvm

  • Grund

  • Rum

  • Byggeår

  • Pris/kvm

Adresse

Postnummer

Myndighed

Politikreds

Bemærkninger

UrlPoliti

Læs mere her

Distance

Forklaring

De farligste virksomheder - kolonne 3

Andre risikovirksomheder - kolonne 2


Kontrol med risikovirksomheder:

Kontrol med risikovirksomhederne er bestemt via EU rådets direktiv 96/82 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og implementeret i dansk ret ved den såkaldte risikobekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1666 af 14. December 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer).


Datakilde: ir-d.dk