Jordforureninger

Lav risiko
Høj risiko

Adresse

Region

Aktivitet

Oprettet

Lokalitetsnummer

Hvordan kortlægges en grund?

Regionerne kortlægger grunde, som er forurenede, eller hvor der er mistanke om forurening. Dette gøres for at kunne holde styr på forureningerne, så forureningerne ikke spredes f.eks. i forbindelse med bygge- og anlægs­arbejder.

Vidensniveau 1 (V1) - Risiko for forurening

Når der er tilvejebragt viden om aktiviteter på en grund, der kan have været kilde til jordforurening på et areal, betegnes arealet som kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Mistanke om forurening kommer, når regionen gennemgår f.eks. gamle miljøarkiver, telefonbøger eller byggesager, der viser, at der tidligere har været aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Vidensniveau 2 (V2) - Forurening konstateret

Når der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art eller koncentration, at det kan konstateres, at jorden er forurenet, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Det gøres ved at analysere jord, grundvand eller poreluft (luften i jorden).


Datakilde:Danmarks Miljøportal