Klintholm Alle 1A

4791 Borre

eller flyt ind med e-mail


Vi har sendt dig en e-mail

I denne e-mail finder du et bekræftelseslink, som vi beder dig trykke på - dette for at bekræfte din e-mail.

Herefter kan du se alt omkring din bolig!

Denne side bruger Javascript

Javascript er ikke aktiveret i din browser og du vil derfor ikke kunne udføre vigtige funktioner.

Ingen støj registreret

Støjprofil

Sådan er støjen målt

Støjprofilen er baseret på data fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2011 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Det samlede resultat vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger.

Oplysninger om støjniveau i nærheden af dit hus er baseret på data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.