Klintholm Alle 1A

4791 Borre

eller flyt ind med e-mail


Vi har sendt dig en e-mail

I denne e-mail finder du et bekræftelseslink, som vi beder dig trykke på - dette for at bekræfte din e-mail.

Herefter kan du se alt omkring din bolig!

Grundskoler i nærområdet

Rating

God
Dårlig

Karakter
landsgennemsnit
2017

Antal elever 549 / 119
Karaktergennemsnit 7,1 / 7,8
leftTrunk leftTrunk

Type

Afstand fra bolig

Adresse

Kommune

Antal elever

Karakterfordeling

-

Undervisningstimer

Se timetal -

Fuldførselsprocent

Telefon

E-mail

Website

Grundskoler i nærområdet

Landsgennemsnit 2017

Antal elever 549 / 119

Karaktergennemsnit 7,1 / 7,8

leftTrunk leftTrunk

Type

Afstand fra bolig

Adresse

Kommune

Antal elever

Karakterfordeling

Se karakterer -

Undervisningstimer

Se timetal -

Fuldførselsprocent

Telefon

E-mail

Website

Datakilde: cepos.dk

Forklaring til skoler i nærområdet:

Her vises de tre grundskoler, der ligger nærmest boligen. Grundskoler kan enten være privatskoler eller folkeskoler, og gymnasiale uddannelser kan være gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler. Det er muligt at filtrere listen, så kun en type skole bliver vist. Karaktergennemsnit og -fordeling baseres på statistik fra Undervisningsministeriet. Her vises skolens samlede gennemsnit for 9. klasses afgangsprøve. Du kan via linket ”Se karakterer” få flere detaljer om karakterfordelingen pr. fag på skolen. Der er skoler, hvor der ikke findes offentliggjorte karaktergennemsnit og -fordeling. I disse tilfælde vises karakteren som ”-”. Undervisningstimetal baseres ligeledes på statistik fra Undervisningsministeriet og sammenholder det planlagte timetal mod det afholdte timetal for den enkelte skole. Du kan via linket ”Se timetal” få specificeret fordeling af planlagte- og vejledende timetal pr. fag på skolen.

Oplysninger om skoler i nærheden af dit hus er baseret på data fra Undervisnings ministeriet.